Ontvetten en desinfecteren van afzuigsystemen

Ontvetten van afzuigkappen, kanalen en afzuigmotoren

Bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw zaak, restaurantkeuken, bedrijfskantine, school of buurthuis?

In deze sterk gereglementeerde en vaak gecontroleerde sector garandeert APP Group een professionele en efficiënte ontvetting (afzuigkappen, afzuigkanalen, filters, luiken en werkbladen) zodat uw zaak blijft voldoen aan de gezondheidsnormen, de arbeidswetgeving en de brandvoorschriften.

APP Group gebruikt producten die voldoen aan de AFNOR-normen en kan een certificaat van voltooiing van de werkzaamheden afgeven in overeenstemming met de HACCP-methodologie. Dit certificaat wordt afgegeven na betaling van de factuur voor de dienst.

Onze interventiesectoren: industriële keukens, collectieve keukens, ziekenhuizen, restaurants.

Heeft u problemen met extractie en aspiratie ?

Onze ingenieurs en technici kunnen tussenbeide komen om berekeningen van afzuigstromen uit te voeren met verschillende geschikte methoden: officiële methode (RSD), methode door het kookoppervlak, methode door de frontsnelheid, methode VDI 2052.

MET HET REGELMATIG ONTVETTEN VAN UW INSTALLATIES ZORGT
APP GROUPE VOOR :

 • Perfecte voedselhygiëne (afwezigheid van vetresten die het voedsel vuil maken).
 • Veiligheid tegen brandgevaar (afwezigheid van brandbaar vet).
 • De levensduur van uw installatie.
 • Het optimaliseren van de werking van uw installatie.
 • Energiebesparing.
 • Visueel en olfactorisch comfort.
 • Naleving van de huidige regelgeving.
 • Het handhaven van arbeidsomstandigheden voor uw werknemers in overeenstemming met de Arbeidswet met een periodiciteit van het onderhoud van de faciliteiten.

APP GROUPE raadt u aan uw uitrusting regelmatig te ontgassen in overeenstemming met uw activiteitensector.

Ontvetten :
Ontvettingsvoorschriften voor keukenafzuigsystemen

 • Kook- en opwarmtoestellen moeten regelmatig worden onderhouden en in goede staat worden gehouden.
 • Alle toestellen en hun toebehoren moeten geleverd worden met een handleiding in het Frans door de fabrikant en geleverd door de installateur. Het moet instructies bevatten voor de installatie en het routineonderhoud, alsmede een lijst van controles die nodig zijn voor de goede werking van het systeem.
 • Ten minste eenmaal per jaar moeten de rookkanalen worden geveegd en moet worden gecontroleerd of ze leeg zijn.
 • Tijdens de bedrijfsperioden moeten de kook- en opwarmapparatuur, het afzuig-, damp- en vetafzuigsysteem, met inbegrip van eventuele ventilatoren en warmteterugwinningseenheden, telkens wanneer dat nodig is, worden gereinigd.
 • Filters moeten zo vaak als nodig, en in ieder geval ten minste eenmaal per week, worden gereinigd of vervangen.
 • Bij het veiligheidsregister van de inrichting moet een onderhoudsboekje worden gevoegd waarin de exploitant de data noteert van de controles en onderhoudsbeurten die aan bovengenoemde installaties en uitrustingen zijn uitgevoerd.