Food

Productie, verpakking

In een zo gevoelige sector als de levensmiddelenindustrie mogen reinigings-
en ontsmettingswerkzaamheden niet blindelings worden uitgevoerd,
omdat de gezondheids- en economische risico’s zo groot zijn.

Nettoyage désinfection agroalimentaire

Zowel consumenten als autoriteiten eisen steeds meer traceerbaarheid, kwaliteitsborging en gezondheidsveiligheid.
Schoonmaken is echt een belangrijke schakel voor een optimaal eindproduct, waardoor het vertrouwen kan worden versterkt.
Elke sector heeft zijn eigen problemen en uitdagingen, dus is het noodzakelijk naar
hen te luisteren om de omgeving waarin zij opereren te kennen en de meest doeltreffende strategie toe te passen.

APP Group biedt, dankzij zijn ervaring met de grootste Franse en internationale levensmiddelenfabrikanten, oplossingen die zijn
aangepast aan specifieke gevallen en die de controle van kritieke punten mogelijk maken.