®ACQUAPROCESS proces

®ACQUAPROCESS

Ecologische waterzuivering

Procédé ACQUAPROCESS

In de industrie, de voedingsindustrie, is het probleem van kalksteen reëel.

Door de kalkaanslag wordt een beroep gedaan op het onderhoud van apparatuur en het massale gebruik van chemische producten, het verstoppen van circuits komt veelvuldig voor, de proliferatie van bacteriën en corrosie behoren tot de steeds terugkerende problemen met risico’s voor de volksgezondheid en een schadelijk effect op het milieu.

Het ®ACQUAPROCESS proces, eenvoudig te installeren, maakt gebruik van een beproefd Ultra Low Frequency (U.L.F.) inductiesysteem dat de calciet eigenschappen van het water wijzigt.

Dit unieke concept maakt de verwijdering van kalksteen, de vernietiging van biofilm en de verzwakking van bacteriën mogelijk, terwijl het water de essentiële elementen (calcium, ijzer, minerale zouten, magnesium) bevat die we nodig hebben.

Het ®ACQUAPROCESS systeem zorgt voor een natuurlijke, preventieve en curatieve behandeling van watercircuits

video

Hoe het
®ACQUAPROCESS-systeem werkt

EEN ECOLOGISCHE OPLOSSING

De voordelen van het ®ACQUAPROCESS-proces

De door het ®ACQUAPROCESS systeem voorgestelde oplossingen verenigen alle ingrediënten ten gunste van het milieu, groene oplossingen ten gunste van industriëlen, lokale overheden en particulieren voor aanzienlijke energiebesparingen op het gebied van water en koolwaterstoffen.

Gemeentelijk of particulier zwembad, waterlichaam, flatgebouw, woning, verwarmingsketel…de U.L.F. (Ultra Low Frequency) ®ACQUAPROCESS generator wordt de gezonde en ecologische oplossing waarmee het verbruik van chemische producten met 50 tot 70% kan worden verminderd.

Na installatie zonder wijziging van het bestaande systeem kan de generator variabele signalen in frequentie en vermogen verzenden en deze energie dankzij een inductor overbrengen op het water, waardoor de calcieteigenschappen van het water worden gewijzigd.

Avantages du procédé ACQUAPROCESS