Industrie

Chemie, textiel, automobielindustrie

Luchtbehandeling is een essentiële infrastructuur in uw magazijnen en fabrieksgebouwen,
om verontreinigende stoffen uit de lucht af te voeren, deeltjes uit behandelde materialen te verwijderen
en een schone atmosfeer te verkrijgen overeenkomstig de geldende normen inzake de na te leven arbeidsomstandigheden.

Maintenance aéraulique Industrie

De afzuigsystemen in uw fabrieken en productie-eenheden, die een gezonde atmosfeer handhaven,
zijn vaak kostbaar en complex en vereisen zorgvuldig onderhoud om hun blijvend gebruik te garanderen.

APP Group voert alle behandelingen uit van ventilatiesystemen voor binnenlucht, videocontrole,
microbacteriologische en deeltjescontrole, gevolgd door ontsmetting, reiniging en desinfectie,
ongeacht uw industriële activiteit, in Frankrijk en Italië.

APP Group biedt u het voordeel van de ervaring en de knowhow
die is opgedaan in het aëraulisch onderhoud van talrijke bedrijven en industrieën, ongeacht de sector van activiteit.